วิธีใช้น้ำยาปลูกผมนีโอแฮร์โลชั่น Neo Hair Lotion ให้ได้ผล

วิธีใช้น้ำยาปลูกผมนีโอแฮร์โลชั่น Neo Hair Lotion ผู้ใช้ต้องมีวินัยในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง อย่าให้ขาดในช่วง 1 ถึง 2 เดือนแรก อดทนและพยายาม