พ.ต.อ.นายแพทย์ไพบูลย์ มะระพฤกษ์วรรณ ประธานบริษัทกรีนเวลท์เฮลท์แคร์จำกัด

พ.ต.อ.นายแพทย์ไพบูลย์ มะระพฤกษ์วรรณ ประธานบริษัท กรีนเวลท์เฮลท์แคร์ จำกัด คุณหมอได้องค์ความรู้มาจากบิดา คือ คุณหมอบุญเกิด มะระพฤกษ์วรรณ แพทย์แผนโบราณ