ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังใช้น้ำยาปลูกผมนีโอแฮร์โลชั่น neo hair lotion

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังใช้น้ำยาปลูกผมนีโอแฮร์โลชั่น neo hair lotion บางท่านอาจะเริ่มเห็นผลชัดเจนตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-2 บางคนเห็นผลในสัปดาห์ที่ 3-4 ก็มี