นีโอแฮร์โลชั่น neo hair lotion ของแท้-ของปลอมดูอย่างไร

นีโอแฮร์ โลชั่น Neo Hair Lotion เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัท กรีนเวลท์ เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเครือข่ายขายตรง บริษัทฯ ไม่ได้อนุญาตให้ทำการวางขายผลิตภัณฑ์กรีนเวล์ในราคาต่ำกว่าราคาขายปลีก (นีโอแฮร์ 660บาท) ในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ในร้านค้าออนไลน์ หรือวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของบริษัทฯ ของแท้จะต้องซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ อย่างถูกต้องเท่านั้น..